Viettel IDC có trung tâm dữ liệu đạt Rated-4 hạng mục viễn thông


Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 của Viettel IDC được cấp chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3, đồng thời là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt Rated-4 hạng mục Viễn thông.

Để đạt chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3 Constructed Facilities, trung tâm dữ liệu Viettel IDC cần được thiết kế, triển khai và kiểm tra toàn diện bởi các chuyên gia hàng đầu. Đơn vị cần đáp ứng yêu cầu khắt khe ở toàn bộ hạng mục: kiến trúc – xây dựng, hệ thống điện, hệ thống làm mát – điều hòa và hệ thống viễn thông – mạng. Cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu phải ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất.

Đại diện Viettel IDC cho biết, trung tâm dữ liệu đáp ứng toàn bộ tiêu chí theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B Rated 3 (cấp độ 3). Đặc biệt toàn bộ hạng mục Viễn thông/Hệ thống mạng đạt cấp độ 4 – mức cao nhất của chứng chỉ ANSI/TIA-942-B. Để đạt cấp độ 4 này, ngoài khả năng dự phòng và đảm bảo cho phép bảo trì đồng thời, hệ thống cần đạt nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Cụ thể, toàn bộ hệ thống mạng được triển khai theo mô hình 1+1 (2N): có hai điểm cáp nhập trạm riêng biệt vào trung tâm dữ liệu, hai tuyến cáp, hai hố ga bảo trì bảo dưỡng phải cách nhau tối thiểu 20 m, hai phòng cáp nhập trạm cũng phải được thiết kế – lắp đặt độc lập, đảm bảo cách nhau tối thiểu 20 m. Các trục viễn thông, các phòng thiết bị và toàn bộ hệ thống thiết bị mạng cũng được thiết kế, dự phòng 1+1 với tiêu chuẩn cao nhất.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC trải qua quá trình đánh giá trên 150 yêu cầu, bliên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ khí: quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng điện, các biện pháp an toàn, kế hoạch khắc phục thảm họa, mạng/viễn thông, bảo mật, vận hành khai thác, kiểm soát môi trường… Tất cả thành phần thuộc trung tâm dữ liệu được đánh giá đúng quy trình hoạt động để giảm thiểu rủi ro, gián đoạn kinh doanh và bảo vệ dữ liệu cho khách hàng.

Bên trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Ảnh: Viettel IDC

Bên trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Ảnh: Viettel IDC

ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities cấp bởi tổ chức Enterprise Products Integration Pte Ltd (EPI) – một trong những đơn vị đánh giá độc lập, cấp chứng nhận hàng đầu thế giới. Chứng chỉ về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội công nghiệp viễn thông Mỹ ban hành.

Đại diện Viettel IDC cho biết việc đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành và quản trị hệ thống trung tâm dữ liệu luôn là mục tiêu hàng đầu. Bởi dữ liệu luôn được coi là “trái tim” của doanh nghiệp.

“Việc liên tục đánh giá và đạt chứng chỉ quốc tế uy tín về hệ thống hạ tầng, quản trị là một trong những nỗ lực của Viettel IDC trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ”, đại diện đơn vị cho biết.

Viettel IDC hiện có năm trung tâm dữ liệu với tổng diện tích hơn 35.000 m2, cung cấp hơn 6.000 rack. Các đơn vị đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, công nghệ và an toàn của hàng chục nghìn khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực: ngân hàng, tài chính bảo hiểm, chứng khoán, công nghệ thông tin và viễn thông, dịch vụ nội dung số, thương mại điện tử…

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Viettel IDC

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Viettel IDC

Hòa Lạc 3 là trung tâm thứ 6 của Viettel IDC, tổng diện tích mặt sàn 13.000 m2, cung cấp hơn 2.500 rack, đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Đây là trung tâm dữ liệu hiện đại nhất của đơn vị, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại và bền vững.

Ngoài chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities, Viettel IDC cũng tiếp tục duy trì, đồng bộ và chặt chẽ các hệ thống tiêu chuẩn đang áp dụng chung cho toàn bộ các trung tâm dữ liệu, bao gồm: ISO 27001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, PCI DSS…

Minh Huy
Source link


Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 của Viettel IDC được cấp chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3, đồng thời là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt Rated-4 hạng mục Viễn thông.

Để đạt chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3 Constructed Facilities, trung tâm dữ liệu Viettel IDC cần được thiết kế, triển khai và kiểm tra toàn diện bởi các chuyên gia hàng đầu. Đơn vị cần đáp ứng yêu cầu khắt khe ở toàn bộ hạng mục: kiến trúc – xây dựng, hệ thống điện, hệ thống làm mát – điều hòa và hệ thống viễn thông – mạng. Cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu phải ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất.

Đại diện Viettel IDC cho biết, trung tâm dữ liệu đáp ứng toàn bộ tiêu chí theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B Rated 3 (cấp độ 3). Đặc biệt toàn bộ hạng mục Viễn thông/Hệ thống mạng đạt cấp độ 4 – mức cao nhất của chứng chỉ ANSI/TIA-942-B. Để đạt cấp độ 4 này, ngoài khả năng dự phòng và đảm bảo cho phép bảo trì đồng thời, hệ thống cần đạt nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Cụ thể, toàn bộ hệ thống mạng được triển khai theo mô hình 1+1 (2N): có hai điểm cáp nhập trạm riêng biệt vào trung tâm dữ liệu, hai tuyến cáp, hai hố ga bảo trì bảo dưỡng phải cách nhau tối thiểu 20 m, hai phòng cáp nhập trạm cũng phải được thiết kế – lắp đặt độc lập, đảm bảo cách nhau tối thiểu 20 m. Các trục viễn thông, các phòng thiết bị và toàn bộ hệ thống thiết bị mạng cũng được thiết kế, dự phòng 1+1 với tiêu chuẩn cao nhất.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC trải qua quá trình đánh giá trên 150 yêu cầu, bliên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ khí: quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng điện, các biện pháp an toàn, kế hoạch khắc phục thảm họa, mạng/viễn thông, bảo mật, vận hành khai thác, kiểm soát môi trường… Tất cả thành phần thuộc trung tâm dữ liệu được đánh giá đúng quy trình hoạt động để giảm thiểu rủi ro, gián đoạn kinh doanh và bảo vệ dữ liệu cho khách hàng.

Bên trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Ảnh: Viettel IDC

Bên trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Ảnh: Viettel IDC

ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities cấp bởi tổ chức Enterprise Products Integration Pte Ltd (EPI) – một trong những đơn vị đánh giá độc lập, cấp chứng nhận hàng đầu thế giới. Chứng chỉ về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội công nghiệp viễn thông Mỹ ban hành.

Đại diện Viettel IDC cho biết việc đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành và quản trị hệ thống trung tâm dữ liệu luôn là mục tiêu hàng đầu. Bởi dữ liệu luôn được coi là “trái tim” của doanh nghiệp.

“Việc liên tục đánh giá và đạt chứng chỉ quốc tế uy tín về hệ thống hạ tầng, quản trị là một trong những nỗ lực của Viettel IDC trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ”, đại diện đơn vị cho biết.

Viettel IDC hiện có năm trung tâm dữ liệu với tổng diện tích hơn 35.000 m2, cung cấp hơn 6.000 rack. Các đơn vị đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, công nghệ và an toàn của hàng chục nghìn khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực: ngân hàng, tài chính bảo hiểm, chứng khoán, công nghệ thông tin và viễn thông, dịch vụ nội dung số, thương mại điện tử…

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Viettel IDC

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 3 sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Viettel IDC

Hòa Lạc 3 là trung tâm thứ 6 của Viettel IDC, tổng diện tích mặt sàn 13.000 m2, cung cấp hơn 2.500 rack, đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Đây là trung tâm dữ liệu hiện đại nhất của đơn vị, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại và bền vững.

Ngoài chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities, Viettel IDC cũng tiếp tục duy trì, đồng bộ và chặt chẽ các hệ thống tiêu chuẩn đang áp dụng chung cho toàn bộ các trung tâm dữ liệu, bao gồm: ISO 27001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, PCI DSS…

Minh Huy
Source link

Tin cùng danh mục

Advertisment

Tin mới cập nhật

Netflix tăng hàng triệu người dùng khi thêm gói kèm quảng cáo

Lượng người mua gói xem Netflix kèm quảng cáo tăng 34%, đóng góp vào tăng trưởng 8 triệu người dùng trong quý II/2024...

Xiaomi MIX Turn – điện thoại gập có màn hình ngoài tràn viền

Xiaomi MIX Flip có sạc nhanh 65 W và dây cáp một đầu Type-C và một đầu Type-A. Máy mới bán tại Trung...

Xiaomi ra bộ đôi smartphone gập MIX mới

Xiaomi MIX Fold 4 gập hình cuốn sách, còn MIX Flip dạng vỏ sò với điểm nhấn là thiết kế mỏng hơn so...