Tag: Store

X đứng đầu App Retailer vì video khỏa thân

Lần thứ hai trong hai tuần, X cho thấy họ gặp khó khăn trong kiểm duyệt...

iOS 17.4 beta cho cài ứng dụng ngoài App Retailer

Apple bắt đầu thử nghiệm cho phép cài app hoặc chợ ứng dụng của bên thứ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!